Shitō-ryū

Shitō-ryū

kenwamabuni-sochin kenwamabuni mabuni-kenwa-pinan-nidanjpg

Ustanovitelj Shito-ryu karate stila je Kenwa Mabuni, ki se je rodil leta 1893 na Okinavi, v družini z dolgoletno tradicijo gojenja borilnih veščin. Karate je pričel vaditi s trinajstimi leti pri tedanjih velikanih okinavskega karateja, Kanryu Higahonni in Anku Itosu, ki sta poučevala različni metodi okinavskega karateja, Naha Te in Shuri Te. Ker je vadil dva različna stila karateja, je lahko kmalu neposredno spoznal vse prednosti in pomanjkljivosti posameznega stila. Ta spoznanja so mu bila kasneje tudi vodilo pri kreiranju lastnega. Po smrti učiteljev Higahonne in Itosua, oba sta umrla leta 1915, je Mabuni nadaljeval s treniranjem obeh stilov, začel pa se je ukvarjati tudi z vadbo kobuda (sai, bo, nunchaku, tonfa). Tako je polagoma izoblikoval svojo lastno metodo treniranja, ki je nastala z združitvijo principov in tehnik stilov Naha Te in Shuri Te. Stilu, ki ga je prvič javno prikazal na Japonskem v Osaki leta 1926, je dal v čast in spomin na svoja učitelja ime Shito ryu. Ime je nastalo z združitvijo začetkov priimkov Higahonna (izgovarja se Shi gahonna) in Ito su.

shytutree

Stil shito ryu je bil uradno ustanovljen leta 1931, njegova odlika pa je predvsem v tem, da za izhodišče reduciranja tehnik ni vzet samo en stil okinavskega karateja, temveč dva, ki sta si zelo različna. S prepletanjem principov in tehnik obeh okinavskih šol, je mojster Mabuni v svojem poučevanju deloma odpravil pomanjkljivosti, značilne za stile modernega karateja, ki so nastale predvsem zaradi krajšanja časa treniranja osnovnih tehnik. Osnovni princip shito ryu stila je mehko – trdo izvajanje tehnike. S prepletanjem relaksacije in kontrakcije mišičnih skupin sta dani udarcem velika hitrost in moč. Stavi so visoki in kratki, z rokami v kaishu, kar dodatno povečuje hitrost udarcev in blokad in omogoča večjo gibčnost borca. Osnovni stav, ki se največkrat uporablja, je neko ashi dachi (mačji stav). V obrambi je princip blokada-udarec zamenjan s principom izmik-kontranapad. Napad ali kontranapad ni več samo udarec, temveč akcija, sestavljena iz serije različnih udarcev. Precej se uporabljajo tudi krožne tehnike. K treningu karateja je dodan tudi trening z orožjem – kobudo. 

Mojster Kenwa Mabuni, ki je umrl leta 1957, je vse svoje življenje posvetil poučevanju karateja. Za seboj je pustil veliko število mojstrov, od katerih sta danes najbolj znana njegov sin Kenei Mabuni ter eden njegovih najboljših učencev, Chojiro Tani.

Chojiro Tani (po njem se imenuje Tani-ha Shito-ryu Karate-do) je treniral pri mojstru Choyun Miyagiju stil Goju-ryu, pozneje pa še pri Kenwi Mabuniju stil Shito-ryu. Pri svojem stilu je poudaril princip šoka in dvojnega zasuka z bokom, kar daje udarcem veliko hitrost in moč. Osnovni stav, ki se največ uporablja in po katerem se Tani-ha Shito-ryu loči od večine ostalih šol, je borbeni stav moto dachi. Stil Tani-ha Shito-ryu goji veliko število kat. Chojiro Tani je izšolal veliko dobrih tekmovalcev in učencev ter stil širil po vsem svetu. Umrl je leta 1998. Eden njegovih najboljših učencev je Keiji Tomiyama, ki je v Evropi prevzel organizacijo Kofukan, ki goji in trenira stil Tani-ha Shito-ryu. V Sloveniji leta 1985 z njim prične sodelovati Anton Maruša, ki pri Taniju položi 5.Dan, Keiji Tomiyama pa od takrat redno obiskuje Slovenijo in vodi seminarje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s